Przeskocz do treści

Przekaż 1% podatku

Witamy!
Zaczął się okres rozliczeń podatkowych. Zwracamy się z wielką prośbą o wsparcie naszej działalności w Towarzystwie Wspierania Rodzin w Poniatowej poprzez przekazanie 1% odpisu od podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.

Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej zostało powołane 4 listopada 2005 roku z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających na Świetlicę Profilaktyczno–Wychowawczą oraz pracujących tam pedagogów. Jest to organizacja pozarządowa, samopomocowa i niedochodowa. Zarejestrowana w KRS pod numerem 0000249713, od 27 października 2006 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo Wspierania Rodzin prowadzi świetlicę, która służy pomocą dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w poprzednich latach. Przekazane pieniądze są przeznaczane na bieżące potrzeby dzieci, które uczęszczają na świetlicę.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!