Przeskocz do treści

Sprzątania Świata

Jak co roku wychowankowie naszej świetlicy wzięli udział w akcji „Sprzątania Świata".🌍🌍Celem nadrzędnym akcji jest kształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.Podczas zajęć tematycznych poprzedzających sprzątanie szczególną uwagę skupiliśmy na zasadach prawidłowego segregowania odpadów oraz recyklingu. Utrwaliliśmy kolory 🟨🟩🟦🟫 worków i pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady.🗑️ Jednak główną atrakcją tego dnia było sprzątanie „Naszej Ziemi”, nad którym cały czas czuwali wychowawcy. Wszyscy otrzymali rękawiczki 👋 i worki na śmieci🗑️. Dzieci bardzo zaangażowały się w tę akcję i dokładnie wykonały swoje zadanie.💪👏👏Wszystkie zapełnione worki włożyły do kosza. Dzień ten niewątpliwie przypomniał nam, że należy dbać i szanować naszą przyrodę.🌍🏜️🗺️🏞️Wszyscy mieli satysfakcję, że uczynili przestrzeń wokół siebie piękniejszą. Oby efekty były widoczne jak najdłużej.😍😍

Uwaga uwaga❗❗

Konkurs plastyczny pt. "Godło Polski kreatywnie".

Z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 maja ogłaszamy konkurs plastyczny na najbardziej kreatywne wykonanie Godła Polski.

Godło Polski jest jednym z trzech symboli narodowych, obok flagi i hymnu państwowego.

Waszym zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej Godło Polski.

Zasady konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 6;
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej, którzy uczęszczają na zajęcia Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej;
 3. Spośród złożonych w terminie prac zostanie wyłonione 3 zwycięskie prace oraz 2 wyróżnienia.
 4. Tematem konkursu jest Godło Polski.
  Prace konkursowe mogą być wykonane według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form. Ponadto prace muszą być wykonane w formacie a3❗, własnoręcznie przez dzieci biorące udział w konkursie.
  Prace niespełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.
 5. Prace należy doręczyć do siedziby Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 6 do dnia 30.04.2024r.;
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11.05.2024 r.
 7. Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.

Zapraszamy do udziału w konkursie 🤗

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy corocznie 23 kwietnia. Święto ustanowione w 1995 roku przez UNESCO ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, a jego pomysłodawcą był dziennikarz, wydawca i promotor czytelnictwa Vicente Clavel . W 1926 roku 6 hiszpański król Alfonso XIII podpisał dekret ustanawiający hiszpański festiwal książki. Święto szybko zdobyło popularność w całej Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych. Swięto zbiega się tam z hucznie obchodzonym świętem narodowym, dniem patrona Hiszpanii – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców wystąpiło do UNESCO z inicjatywą ustanowienia Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Konferencja Generalna UNESCO przyjęła odpowiednią rezolucję w Paryżu w 1995 roku.

Źródło: https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/swiatowy-dzien-ksiazki/

Światowy Dzień Trzeźwości

15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości, mający na celu celebrację dni wolnych od alkoholu oraz zwiększenie świadomości społecznej nt. powszechności uzależnienia od tej substancji.

Jest to dzień, w którym szczególnie możemy zwrócić uwagę na problem uzależnienia wśród ludzi. Warto oczywiście nie tylko tego dnia, ale codziennie mieć na uwadze ten szerzący się problem, uzmysławiać konsekwencje w różnych obszarach, obniżającej się jakości życia. Na uzależnienie wpływa kilka czynników: biologiczne psychologiczne i społeczne. 

W ostatnich latach zauważalny jest obniżający się wiek inicjacji alkoholowej. Jeżeli mówimy o uzależnieniu, intensywnym używaniu substancji, warto przyjrzeć się sposobom radzenia sobie z emocjami. Osoby mające problem z alkoholem mają trudność w rozumieniu siebie, radzeniu sobie z własnymi stanami emocjonalnymi, rozpoznawaniem ich, nazywaniem, wyrażaniem, mentalizacją, małą wiarę w swoje możliwości

źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5723776,swiatowy-dzien-trzezwosci.html