Przeskocz do treści

 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością

W roku 2024 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością przypada na 5 maja (niedziela).

 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością ma na celu zwrócenie uwagi na problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz walkę z dyskryminacją, którą doświadczają.

W wielu krajach osoby niepełnosprawne spotykają się z różnymi formami dyskryminacji, w tym z brakiem dostępu do edukacji, pracy, transportu, usług medycznych oraz kultury. Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat tych problemów oraz promowanie równouprawnienia i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością.

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością przypomina nam, że te osoby są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i zasługują na równe traktowanie i szanse. Włączenie ich w życie społeczne, zawodowe i kulturalne jest korzystne dla całego społeczeństwa, ponieważ przyczynia się do jego różnorodności i wzbogacenia.